GPR-Product logo

GPR Stedenbouw

GPR Stedenbouw is een slim en snel hulpmiddel om ambities te formuleren en het overzicht te houden. GPR Stedenbouw laat zien dat duurzame stedenbouw een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

stedenbouwGPR Stedenbouw is de veelgevraagde aanvulling op GPR Gebouw en biedt de gebruiker inzicht in de aspecten van duurzaamheid èn duurzaamheidprestaties van een nieuw stedenbouwkundig plan of van de herstructurering van een bestaand gebied. Lees in de handleiding meer over hoe GPR Stedenbouw werkt.

 

Voor wie?

Het instrument helpt gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen die zich verdiepen in de duurzaamheid van stedenbouw. GPR Stedenbouw brengt de belangrijkste thema’s in beeld: Energie, Ruimte & Voorraden, Welzijn & Gezondheid, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde.
Lees meer over licenties en voorbeeldinvulling.

 

Martin Dubbeling‘Het duurzaam ontwikkelen, ontwerpen en inrichten van woongebieden vereist kennis, kunde en overzicht. Het maken van plannen is meer dan ooit communicatie over programma, verlangens, ambities en haalbaarheid. GPR Stedenbouw is een slim, snel en veelbelovend hulpmiddel om ambities te formuleren en het overzicht te houden. GPR Stedenbouw laat zien dat duurzame steden-bouw een gezamenlijke verantwoordelijkheid is’
Martin Dubbeling, Vice President ISOCARP

 

Tim van Honk

‘Wij kregen geen goed beeld van de duurzaamheid van de stedenbouwkundige opzet van ons plan. Besprekingen met de gemeente liepen stroef. De inzet van GPR Stedenbouw – we haakten in op de tweede pilotreeks – bracht veel helderheid. De duurzame oplossingen die we in het plan verwerkt hebben werden voor veel betrokkenen zichtbaar’.
Tim van Honk, projectontwikkelaar Pre Wonen

 

 

Henkemans‘Wij zetten GPR Stedenbouw in als hulpmiddel bij de ambitiebepaling van onze ontwikkelingsgebieden. De thema’s bestrijken wat ons betreft de kern van duurzaamheid van stedenbouw en herstructurering. GPR Stedenbouw geeft een heldere structuur voor discussies over de ambities.’
Paul Henkemans, gemeente Tilburg

 

 

 

Voordelen GPR Stedenbouw

•    praktisch en eenvoudig in gebruik
•    brede thematische benadering van het begrip duurzaamheid
•    meet effecten van keuzes op duurzaamheid tijdens proces, dus niet alleen achteraf
•    EPL berekening met CO2 informatie, bruikbaar voor verwezenlijken klimaatbeleid
•    duurzaamheidsambities in de initiatieffase formuleren en eenduidig vastleggen
•    voortgang bijhouden tijdens het planvormingsproces
•    tussen- en eindresultaten toetsen
•    projecten vergelijkbaar maken als basis voor monitoring

 

Schermafbeelding uit GPR Stedenbouw

 

Licentiehouders